Portfolio

עמי סנטר – פראג – צ’כיה

במרכז החדש אותו רכשתי אני מתמקד בהפיכת מרכז שכונתי עממי למרכז אופנתי ברמה גבוהה וזאת בשתי דרכים, שיפוץ מודרני , והוספת שתי קומות של דירות. המטרה, להפוך את המרכז למוקד משיכה לדיירי הסביבה